Homoseksuaaliseen teen dildo eroottisia fantasioita

Posted on

Murrosikäisellä tytöllä myös jalkojen ja kainaloiden hikirauhaset toimivat vilkkaasti ja koko vartalon pesusta on syytä huolehtia päivittäin.

Murrosiän myötä myöskin pituuskasvu kiihtyy ja valkovuoto lisääntyy. Ristiriitojen, epävarmuuden ja kasvukipujen lisäksi nuoruus on kuitenkin parhaimmillaan myös omiin tunteisiin tutustumista, oman ruumiin hyväksymistä ja oman seksuaalisen tietoisuuden lisäämistä.

Itsetyydytys seksuaalisine fantasioineen on oivallinen tapa tutustua omaan seksuaalisuuteensa sekä sukupuolielinten toimintaan. Kuukautisten alkaminen saattaa olla nuorelle naiselle hyvin voimakas kokemus, sillä eräällä tavalla lapsuus alkaa jäädä taakse ja edessä on kasvunaika nuoreksi naiseksi.

Kuukautisten alkaminen ja niiden hyväksyminen osaksi naisen elämää on yksi naisena olemiseen kuuluvista kehityshaasteista. Myöskin rintojen kasvuun liittyy nuorella naisella monenlaisia tunteita. Onkin hyvä tutustua omaan ruumiiseensa sekä näin myös edistää ja huolehtia oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamisesta. Lapset jotka ovat sukupuoleltaan ja seksuaalisuudeltaan moninaisia, saattavat ilmentää ominaisuuttaan usein jo lapsuudessaan tai nuoruudessaan.

Nuoruudessa herää usein myös kiinnostus hankkia seksuaalisia kokemuksia toisten ihmisten kanssa. On varsin tavallista, että nuori nainen kokee seksuaalista kiinnostusta nuorten miesten ohella tai sijaan naisiin. Lämmön, läheisyyden ja rakkauden tunteiden opettelu tapahtuu ajan kanssa, sillä kasvaminen, myös seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen jatkuu koko elämän. Itselle on hyvä antaa aikaa tutustua omaan seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen.

Pojasta nuoreksi mieheksi Tiistai Leikki-iässä poika usein löytää omat sukupuolielimensä ja niiden koskettelun mielihyvää tuottavina ruumiinalueena. Pojille on hyvä kertoa, että hänen sukupuolielimensä ovat hänen omansa ja että hänellä on oikeus hämmentävissä ja pelottavissa tilanteissa suojella itseään.

Yksi merkki pojan murrosiän alkamisesta on, että kivesten pituus on kasvanut. Tällöin aivolisäkkeestä erittyvä hormoni on aktivoinut kiveksiä ja ne alkavat tuottaa miessukupuolihormonia, testosteronia. Tämä hormoni sitten saa aikaa pojilla sukupuolielinten kehittymisen, häpy-, kainalo- ja partakarvoituksen, lihaskudosten vahvistumisen ja äänenmurroksen. Pituuskasvu kiihtyy samaan aikaan. Sukupuolirauhaset alkavat toimia ja siemennesteen erittyminen alkaa.

Useimmiten pojat kokevat ensimmäisen siemensyöksyn 12 vuoden välillä itsetyydytyksen yhteydessä. Alussa sperma on kirkasta rakkularauhasen eritettä eikä sisällä juurikaan siittiöitä, mutta myöhemmin se tulee sameaksi ja siittiöitä sisältäväksi.

Joskus siemenneste saattaa purkautua unen aikana. Murrosikäiselle pojalle on hyvä muistuttaa päivittäisestä esinahan ja terskan pesusta. Murrosikäisellä pojalla myös jalkojen ja kainaloiden hikirauhaset toimivat vilkkaasti ja koko vartalon pesusta on syytä huolehtia päivittäin. Joskus esinahka on vielä murrosiässäkin kiinni terskan pinnassa, mutta se irtoilee siitä yleensä itsestään, jos se muuten on riittävän väljä.

Nuorelle miehelle oma fyysinen kehitys voi olla hämmentävää tai joissain tapauksissa jopa ahdistavaakin. Lapset jotka ovat sukupuoleltaan ja seksuaalisuudeltaan moninaisia, ilmentävät ominaisuuttaan usein jo lapsuudessaan tai nuoruudessaan. Tieto oman ruumiin muutoksista ja seksuaalisuudesta auttaa vähentämään mahdollisia häpeän tunteita.

On varsin tavallista, että nuori mies kokee seksuaalista kiinnostusta nuorten naisten ohella tai sijaan miehiin. Pohja seksuaalisuudelle luodaan lapsuudessa Maanantai Seksuaalisuus on olemassaolon ydintä. Se ei ole ominaisuus, joka saavutetaan tietyssä kehitysvaiheessa. Se on kehittymistä kutakin ikävaihetta vastaavalle tasolle. Seksuaalisuutemme etenee vaiheittain ja muokkautuu vuorovaikutuksessa perheen ja ympäristön kanssa.

Vanhempien suhtautuminen seksuaalisuuteen rakentaa vahvasti tätä kuvaa. Lapsi alkaa varhain muodostaa kuvaa itselleen naiseudesta ja miehisyydestä vanhempiensa oman esimerkin perusteella. Vanhempien itsetunto ja positiivinen suhtautuminen omaan ruumiiseensa merkitsevät paljon matkaeväänä lapselle. Aluksi etsimme mielihyvän oman ruumiimme välityksellä. Tutkimme itseämme estoitta ja teemme ensimmäisiä löytöjä ruumiimme ihmeelliseen maailmaan. Myöhemmin selviää tämä mielenkiintoinen ja moninainen ero sukupuolien välillä ja kiusallisuudessaan riemastuttava kyselykausi ulottuu myös seksuaalisuuden alueelle.

Uteliaisuus johtaa löytöihin vaikkapa lääkärileikkien tai isä- ja äiti-leikkien avulla. Tutustuminen toiseen tekee mahdolliseksi oppia myös itsestä uutta. Aikuisilla ei ole oikeutta rangaista näistä leikeistä, eikä lapsen tarvitse hävetä käyttäytymistään. Salliva, hyväksyvä suhtautuminen lapsenomaisiin seksuaalisuuden ilmenemismuotoihin auttaa saavuttamaan tasapainoisen tunne-elämän, jossa seksuaalisuus tyydyttyy ilman ahdistusta.

Valitettava tosiasia on myös se, että lapsena oppimamme leikki tahtoo hävitä ja tilalle astuu puurtaminen seksuaalisen nautinnon kentällä. Seksi on kuitenkin aikuisen tärkein leikki ja sen pitäisi aina olla leikkimielen sävyttämää. Paljon uhrataan aikaa vaikkapa pyörällä ajon ja lukutaidon opettamiseen lapselle, mutta oman seksuaalisuuden hyväksymisestä ja siitä iloitsemisesta ei puhuta mitään.

Lapsella on oikeus omaan reviiriin, itsemääräämisoikeuteen myös seksuaalisuuden alueella: Aikuisilla ei ole oikeutta rikkoa näitä rajoja tai saattaa lasta olosuhteisiin, joissa hän joutuu mukaan ikätasoaan vastaamattomaan toimintaan. Rajojen tunnistaminen seuraa mukana myös aikuisen elämässä. Seksileikeissä ja seksileikkivälineidenkin käytössä on tietyt rajat, oma ja toisen turvallisuus ja molemminpuolinen kunnioitus ovat osa leikin sujuvuutta.

Seksuaalisuus on ihmisen ehkäpä haavoittuvin alue. Joillekin juuri kiihottuminen saattaa olla pelottava kokemuksena, kuin menettäisi oman kontrollin itsensä suhteen. Oma lakikirja täyttyy sanoista: Nautinnon, ilon ja rentoutumisen tilalle astuu ”pidättely”. On turhan paljon aikuisia, joille matkaeväät on annettu vain rajallisesti. Nämä ”pidättelevät” aikuiset tarvitsevat luvan lähteä löytöretkelle. Löytönä voi olla kateissa ollut perusturvallisuus ja -luottamus kumppania kohtaan tai vaikkapa oma seksuaalinen identiteettikin.

Seksuaalisuuden ei turhaan ole sanottu olevan elämänpituinen, todeksi eletty tie. Tiellään jokainen löytää niin paljon kuin on valmis näkemään. Sukupuolisuus voidaan määritellä sukupuolisena olentona elämiseksi ja sukupuolen ilmentämiseksi. Yleensä sukupuolisuudesta puhuttaessa sillä tarkoitetaan ihmisten ensisijaisten eli sukupuolielimet ja toissijaisten esim.

Tällainen jaottelu ei kuitenkaan kata sukupuolen moninaisuutta, sillä sukupuoli ja sukupuolisuus eivät ole niin yksinkertaisia asioita kuin mitä usein halutaan olettaa. Myös ihminen itse voi kokea sukupuolensa toisin, kuin miten hänen ympäristönsä sen määrittelee.

Sukupuolen moninaisuuteen kuuluu siten myös sen olemuksellinen ensi- ja toissijaiset sukupuoliominaisuudet ja niiden sosio-kulttuuriset merkitykset tulkintoineen ja kokemuksellinen osa-alue eli mitä sukupuolta ihminen kokee olevansa.

Nämä osa-alueet voivat olla keskenään joko sopusoinnussa tai ristiriidassa. Näistä seikoista huolimatta meidät yleensä ”puolitetaan” naisiin tai miehiin. Puolittamisen käytäntö palvelee esim. Niinpä kun arkipuheessa puhutaan sukupuolesta, viitataan tällöin usein miten sen sosiaalisesti ja kulttuurisesti säänneltyyn puoleen, ei niinkään kokemuksellisiin ja olemuksellisiin lähtökohtiin.

Sukupuolen moninaisuuden kirjoon kuuluvat mm. Epätyypilliset seksuaalisuuden muodot Lauantai Voyerismi Voyerismi eli tirkistely tarkoittaa henkilön hakeutumista sellaisiin tilanteisiin, joissa hän voi seksuaalista mielihyvää saaden tarkastella kohdettaan joko tämän tietäen tai tietämättä.

Voyeristin eli tirkistelijän on vaikea kokea voimakasta mielihyväntunnetta ilman katselemisen luomaa yllykettä. Tällainen katsominen asettaa seksuaalisesti virittyneen katsojan ja katseen kohteen usein epäsuhtaisiin asemiin toisiinsa nähden. Mielihyvä ja nautinto syntyy katsotuksi tulemisesta ja katsojien paljastamiseen ilmaisemista reaktioista. Itsensäpaljastamisen sosiaalinen hyväksyttävyys on osittain kulttuurisidonnaista vrt. Ekshibitionismi voi siis olla tilanteesta, arvoista ja tapahtuman eri osapuolen välisestä asetelmasta riippuen joko kriminalisoitua tai sosiaalisesti hyväksyttyä toimintaa.

Paljastamisen vastentahtoisesti paljastelun kohteeksi joutuneelle katsojalle loukkaa katsojan ihmis- ja seksuaalioikeuksia. Seksuaalisella masokismilla puolestaan tarkoitetaan seksuaalista mielihyvää tuottavaa käyttäytymistä, joissa ihminen eläytyy fantasioiden tai toimien esim. Alistamisesta puolestaan lisää esim. Sitominen voi olla sekä sitojalle että sidotulle seksuaalista mielihyvää tuottavaa kanssakäymistä. Vastentahtoisen ihmisen pakottaminen sidotuksi loukkaa kuitenkin seksuaali- ja ihmisoikeuksia ja tällainen toiminta on tuomittavaa.

Nämä käsitteet kuvaavat seksuaalista kanssakäymistä, jossa keskeisenä elementtinä on kurin, vapauden, vastuun ja niiden hallinnan harjoittaminen. Toiset ihmiset pitävät tällaista seksuaalisuuden toteuttamista sairaana väkivaltaisuutena ja siitä syystä tuomittavana, kun toisten mielestä taas kyse on esim. Keskinäiseen sopimukseen perustuessaan BDSM: On kuitenkin muistettava, että BDSM voi olla äärimmilleen vietynä vaarallista.

Virtsaaminen ja ulostaminen seksuaalisen käyttäytymisen muotoina Virtsaamiseen liittyvä seksuaalinen käyttäytyminen urofilia ja ulostamiseen liittyvä seksuaalinen käyttäytyminen koprofilia tarkoittavat aikuisena tai aikuisten kesken tapahtuvaa ulostamiseen tai virtsaamiseen, niiden käsittelyyn tai näiden toimintojen tarkasteluun liittyvää seksuaalista mielihyvää tuottavaa käyttäytymistä.

Toisen ihmisen vastentahtoisesti ulosteen ja virtsan kanssa tekemisiin saattaminen on seksuaali- ja ihmisoikeuksia loukkaavaa toimintaa. Parafiliat Parafilia eli kohdehäiriö on yläkäsite niille seksuaalista mielihyvää tuottaville seksuaalisuuden muodoille, joissa kiihottuminen tapahtuu välillisesti tietyn, mielihyvään liitetyn kohteen esineen tai ihmisen avulla.

Useimmilla ihmisillä on parafilisia mielikuvia, jotka eivät koskaan konkretisoidu toiminnaksi. Mielikuvina pysyessään niistä ei ole yleensä haittaa henkilön ja hänen mahdollisen kumppaninsa seksuaalielämälle. Parisuhteessa käytettävät parafiliset mielikuvat saattaa olla kuitenkin hyvä jakaa kumppanin kanssa. Näin kumppanit voivat yhdessä päättää onko kyseessä mielikuva, josta voisi kenties ammentaa aineksia yhteiseen seksielämään.

Kriminalisoituna ja pakonomaisena ilmenevät parafiliat aiheuttavat kärsimystä ja ne tulisikin hoitaa asianmukaisesti esim. Fisting eli "nyrkkinainti" Fisting eli "nyrkkinainti" tarkoittaa koko käden viemistä joko emättimeen tai peräaukkoon. Emättimen tai peräaukon hidas venyttäminen ja laajentaminen sormin tai erikokoisia dildoja käyttäen voi johtaa lopulta siihen, että kokonainen käsi nyrkissä on mahdollista työntää aukosta sisään ja vetää ulos.

Puhelinseksi Puhelinseksi on maksullista liiketoimintaa. Tällaisilla seksilinjoilla on kuultavissa nauhoitettuja tai reaaliaikaisesti luettuja seksuaalisesti kiihottavia tarinoita. Sukupuolinen suuntautuminen Perjantai Sukupuolisella suuntautumisella tarkoitetaan ihmisen sukupuolikokemuksen mukaista käsitystä ja sen määräämää toimintaa.

Biologinen sukupuoli Biologinen sukupuoli merkitsee ensisijaisten sukupuolielimet ja toissijaisten rinnat, karvoitus, lihas- ja rasvakudoksen suhteelliset osuudet ruumiissa, koko sukupuoliominaisuuksien mukaista jaottelua yleensä joko miehiin tai naisiin. Sukupuolielinten mukaan määräytyvä sukupuoli Ulkoisten sukupuolielinten mukaan ihmiset jaotellaan yleensä joko miehiin, naisiin tai sukupuoleltaan määrittelemättömiin.

Sisäisten sukupuolielinten mukaan määräytyvä sukupuoli voi niin ikään olla mies, nainen tai määrittelemätön. Ulkoiset ja sisäiset sukupuolielimet voivat toisinaan olla ulkoisesti miestyyppiset, mutta sisäisesti naistyyppiset, tai toisinpäin.

Joillakin ihmisillä voi olla molempien sukupuolten sukupuolielimet tai ei selkeästi kumpiakaan. Kromosomien mukaan määräytyvä sukupuoli Kromosomien mukainen sukupuoli jakaa ihmiset yleensä joko miehiin xy tai naisiin xx.

On myös joukko kromosomaalisia tiloja, joissa tämä jako ei ole yksiselitteinen. Näitä tiloja pidetään tietyissä tapauksissa sairauksina ja toisissa ainakin lääketieteellisiin korjaustoimenpiteisiin oikeuttavina. Hormonaalisesti määräytyvä sukupuoli Kaksi pääasiallista ihmisen sukupuolista olemusta ja kokemista määräävää sukupuolihormonia ovat estrogeeni ja testosteroni.

Kaikilla ihmisillä sisärauhaset erittävät molempia näitä hormoneja: Yleensä naissukupuolisella estrogeenin tuotanto on testosteronia voimakkaampaa ja miessukupuolisella testosteronin tuotanto on puolestaan vallitsevana.

Toisilla ihmisillä sukupuolihormonien vaikutukset eivät elimistön fysiologisten olosuhteiden vuoksi vahvista biologista tai kromosomaalista sukupuolta. Sosiaalinen sukupuoli gender Sosiaalinen sukupuoli ulottuu ihmisen sukupuolikokemuksen psyykkiselle sukupuoli-identiteetti , sosiaaliselle sukupuolirooli ja kulttuuriselle osa-alueelle. Yksinkertaistaen sosiaalinen sukupuoli merkitsee siis sitä, mitä pidämme muissa ja minkä koemme itsessämme miehekkäänä, naisellisena tai muulla tavoin määriteltynä sukupuolisuutena.

Sukupuoli-identiteetti on ihmisen minuuden ja persoonallisuuden lähtökohta: Sukupuoliroolit taas merkitsevät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ylläpitämiämme sukupuolityypillisiä käyttäytymismalleja, joilla säätelemme keskinäistä kanssakäymistämme. Intersukupuolisuus Intersukupuolisuus on tila, jossa kromosomaalisten tai hormonaalisten tekijöiden johdosta ihmisen sukupuoli ei ole mies- eikä naistyypillinen tai on näitä molempia yhtä aikaa.

Transsukupuolisuus Transsukupuolisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa ihminen kokee olevansa väärässä ruumiissa. Esimerkiksi biologinen mies kokee olevansa nainen ja biologinen nainen mies. Syitä tällaisen tilan syntymiseen ei tunneta. Tämä valtava ristiriita oman kokemuksen ja ruumiin ulkoisten sukupuoliominaisuuksien välillä aiheuttaa suurta ahdistusta, masennusta ja altistaa hoitamattomana itsemurhaan.

Transmies tai -nainen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan hetero-, homo tai biseksuaali. Kokemus väärässä ruumissa olemisesta tulee monilla tietoisuuteen jo v iässä.

Lapsuudessa tämä voi ilmetä esim. Tytöillä ”poikaleikkejä” ei pidetä niin outoina kuin pojilla vastaavaa kiinnostusta tyttöjen leikkeihin.

Naisen maskuliinisuus on yleisesti hyväksytympää kuin miehen naisellisuus. Murrosikä on transsukupuoliselle usein erittäin vaikeaa aikaa, koska oma ruumis alkaa muotoutua vääjäämättä omasta mielestä vääränlaiseksi. Toiset yrittävät sopeutua tilanteeseen kouluttautumalla biologista sukupuoltaan korostavaan ammattiin, kuten sotilas- tai hoitoalalle. Monet avioituvat ja hankkivat lapsia, toiset taas vetäytyvät biologiselle sukupuolelleen asetettujen odotusten täyttämisestä kokonaan.

Ristiriita biologisen ja sisäisen kokemuksen mukaisesta sukupuolesta tulee ylitsepääsemättömäksi joko nuorella aikuisiällä tai usein vasta aikuisiässä. Tuskaillen, mutta varmasti vähemmän tuskaillen kuin homoseksuaalin. Lisäksi se että ei-biseksuaalit pelkäävät usein biseksuaalisuutta, joten se rajoittaa naiskumppanin löytämistä.

Minulle suuntautumiseni tajuaminen tuli hieman yllätyksenä vasta hiukan päälle parikymppisenä, vaikka kun mietin aikaa ennen asian selkiytymistä oli merkit jo vahvana ilmassa teini-iästä saakka.

Se vain oli helppo ohittaa kun kerran pojatkin kinnosti. Ja tosiaan se nyt vaan on fakta että biseksuaalisuus koetaan vähän joka puolella uhkana tai ei-todellisena, sekä seksuaalivähemmistöjen että enemmistön joukossa.

Tähän on pakko kommentoida: Mutta siihen asti iloista torstaita! On hienoa löytää juuri tässä hetkessä samoin ajattelevia bi-naisia. Minua kiinnostaisi vaihtaa ajatuksia järkevien henkilöiden kanssa, koska tällä yleispalstalla tulee ainakin itselleni täysi stoppi, kuinka henkilökohtaisesti viitsii kirjoittaa.

Onko sellaisia foorumeita, jossa saisi myös otettua yhteyttä kirjoittajiin suoraan? En ole minnekään kirjoitellut, joten en tiedä näitä vaihtoehtoja. Ja olisi kiva saada jonnekin muuallekin sellainen ketju, johon samaa ongelmaa pohtivat voisivat kirjoittaa.

Itselleni on vielä pieni kynnys lähteä mihinkään julkisiin keskusteluiltoihin. Minulle riittäisi tällä hetkellä ihan kirjoittelu. Juuri nyt itseäni askarruttaa kaapista tulo muillekin kuin miehelleni ja haluaisin saada myöskin vertaiskavereita muista bi-elämän kanssa kamppailevista. Minusta on täysin tervettä ja oikein vuodattaa turhautumista ja tunteita, kunhan vain löytyy oikea, luotettava kohderyhmä.

Itselläni on liikaa kokemusta ajatusten prosessoimisesta yksin. Omalla kohdallani koen, että en oikein jaksaisi enää peitellä niitä. Ja vaikka en suurta numeroa aikoisikaan tehdä, olisi huojentavaa, jos saisi taakkaa pois sydämestä ja kenties olla vapautuneempi ihminen? Olisi myös hienoa, jos voisi avautua muille menettämättä kasvojaan. D Miten olet yleensä päässyt pahimman naisenkaipuun yli? Olisi kiva tietää, miten parisuhteessa olevat bi: Järkevästi ajateltuna naisen kaipuuseen auttaisi hakea naisseuraa, mutta siinä se ongelma onkin, jos haluaa olla uskollinen suhteessaan.

Itselleni tunteeton seuranhaku on outoa enkä voisi sellaista tehdä. Mitä muita vaihtoehtoja on? Itse olen aika ärtynyt juuri nyt. Joskus tuntuu, että jo pelkästään keskustelemalla ja saamalla ymmärrystä voisi asioissa päästä eteenpäin. Näyttää aika tökeröltä tämä kirjoitus mutta melkein tulee surku tunne teidän vuoksi. Vahvistaa vain tommoset asiat ettei monet biit ole kovin stabiileja mistä tykkää kun kaksi vaihtoehtoa yhden sijaan.

Parisuhteessa ei toinen voi muutenkaan kaikkia ns toiveita täyttää mutta tossa asiassa ei edes sukupuoltakaan, koska mieli voi ailahdella taas toiseen suuntaan. Bii ei siltiole uhka, he ovat todellisia mutta heidän kanssaan voi tulla helposti aika epävarma olo, ettei riitä millään.

Eikä varmastikaan kelpaa jos yhdessä ihmisessä olisi ikäänkuin molemmat jollain lailla. Itse vielä toistaiseksi käsitän bisseyden niin kahtiajakoisesti, ettö pidän selvästi erillään panseksuaalit. Minulle kelpaisi bi-nainen, mutta kysymys kuuluu vahvasti, kelpaanko minä hänelle.

Mitä aloittaja ja muut bi: Itse vastaan, että kyllä! Tästä syystä järkevät ja avarakatseiset ystävät tms. Joo mä kyllä allekirjoitan että mun aloitus oli kökkö, mutta juuri sillä hetkellä mulla oli vaan tosi kova tarve saada puhaltaa höyryä ulos. Eli en ole mielenvikainen tai mussa ei ole "yhdessä ihmisessä montaa persoonaa".

Ja tulee kausia kun se kiinnostuksen kohde vaihtelee. Korostan että biseksuaalisuus ei tee uskottomaksi tai potentiaaliseksi pettäjäksi. Mä en ole koskaan ollut uskoton mun suhteissa. Mä pistän suhteen poikki jos alkaa muu kuin oma kumppani niin kovasti houkuttaa. Ja muut ei houkuta niin kauan kun suhde voi hyvin ja siinä on rakkautta.

Olen silti bi sen kaiken alla, se ei muutu. Uskoton ihminen näkee mahdollisuuden sivusuhteeseen vaikka olisi homo tai hetero. Mutta se ei johdu suuntautumisesta. Ja se riittämättömyyden tunne on kuule ihan molemminpuolista. Tai on silloin kun on vaikka nyt mun tapauksessa naisvaihe menossa.

Koska musta tuntuu että en pysty antamaan itsestäni toiselle sitä mitä hän kaipaa juuri nyt. Se on se miksi tämä on vaikeaa parisuhteessa. Ei vain koska haluaa enemmän toista sukupuolta mitä kumppani on, vaan koska se vaikuttaa kumppaniini myös. Kuinka särkee sydäntä sanoa että nyt en pysty virittäytymään, halaillaan vaan. Ja kun tiedän että kumppani jossa ei todellakaan mitään vikaa ole! Silloin se tuntuu kuin hän olisi vain minun rakkain parhain ystävä siinä.

Älä välitä asiattomista kommenteista. Tule mieluummin keskustelemaan ranneliikkeeseen. Siellä, toivottavasti, olisi enemmän asioihin perehtyneitä? Ja edelleen minun puolisoni kelpaa, hänessä ei ole vikaa. Jos voisin tilannetta johonkin verrata, olisi lähinnä ehkä se että kuvittele olevasi aikeissa mennä sänkyyn parhaan ystäväsi kanssa. Sellaisen ystävän, jota kohtaan et tunne seksuaalista vetovoimaa. Eli homoseksuaalit voisi kuvitella että pitäisi löytää haluja vastakkaista sukupuolta olevaan ystävään, ja hetero voi kuvitella että pitäisi tuntea vetoa samaa sukupuolta olevaan ystävään.

Vaikka se rakkaus on sama, henkilö siinä sama, kaikki on samaa ulkoisesti, mun pää vaan sanoo että väärä sukupuoli. Olen myös biseksuaalisuuteni lisäksi demiseksuaali, joten mun täytyy oikeasti tuntea ihminen tunteakseni seksuaalista vetoa häneen.

Että se kyllä lisää sitä uskollisuus-todennäköisyyttä entisestään, vaikka muutenkin pyrin kaikissa suhteissa olemaan mahdollisimman rehellinen osittain varmaan siihen taas vaikuttaa ennakkoluulot mitä saanut suuntautumiseni takia sietää.

Ei ne ole ennakkoluuloja, olet sairas ja siksi muut suhtautuvat sinuun eri tavalla. Hae hoitoa niin kaikki muuttuu paremmaksi. Mä joskus vuosia sitten itseasiassa siellä tuskailin tätä samaa: D mut silloin tuntui että aidot bi keskustelut jäi fobisten homojen ja lesbojen jyrän alle Oisko siellä ranneliikkeessä kasvettu yli siitä vaiheesta? Ehkä uskaltaudun joku päivä vilkaisemaan.

Uuu olipas tässä freessi lähestymistapa. Hei, tarkoitin, että tuo minun oma kirjoitukseni voi näyttää törkeeltä tai tökeröltä, koska siitä voi tulla ekassa lauseessa sellainen sääli-meininki mieleen.

Sitä en varsinaisesti siis tarkoittanut. Katsoin asiaa vain ulkopuolelta tietäen sen hölmön ennakkoluulon mitä teihin tähdätään. En voi sanoa oikeasti ymmärtäväni kokemuksen kautta, miltä sinusta tuntuu mutta ymmärrän noin muuten ettei minun tarvitse katsoa ongelmaasi halveksivien lasien kautta, niinkuin jotkut tietyt.

Oikeastaan ensimmäistä kertaa joku osaa täällä kunnolla selittää myös nuo tuntemuksensa hyvin, ketkä varmasti moni muukin komppaa. Saisit hyvin vertaiskavereita asiaan liittyen. Se, että joku diagnosoisi, oikeastaan ihan luonnollisenkin ongelmasi mielenhäiriöksi, on jotain tavattoman outoa. Itse lesbona koen, että binainen ei missään tapauksessa ole uhka enkä edes koe,ettenkö kelpaisi binaiselle tai ettenkö riittäisi.

Useimmiten minua tulevat nimenomaan binaiset iskemään ja aina annan heille pakit. Useimmiten heillä itsellään on sellainen stereotyyppinen käsitys, että jos nainen on naisellinen, on hän automaattisesti bi tai hetero, ei suinkaan lesbo.

Kyse on siitä, että minua häiritsee suunnattomasti kyseisen ihmisen yleinen epävarmuus, yleinen häilyväisyys, useimmiten se hyvin suuri epärehellisyys, ei tiedä mitä haluaa, useimmiten törmää vielä näihin, jotka hakevat joko kumppaninsa luvalla seuraa tai sitten selän takana tai sitten kolmatta pyörää. En halua mitään jalkavaimoa, en halua mitään ryhmäseksiorgioita, en halua polyamorisia suhteita.

Yksinkertaisesti en halua kumppanin olevan mieleltään sekaisin ja mieleltään hyvin ailahteleva, sellaisen ihmisen kanssa on hyvin vaikea tulla toimeen ja arki on useimmiten hyvin haastavaa vuoristorataa, joskus jopa mahdotonta.

Itse haluaisin kumppanin, joka on mieltänsä tasapainoinen, sinut itsensä kanssa, terveellä tavalla itsevarma eikä suuremmin kärsisi mielenterveysongelmista. Arjen haluaisin olevan tasaisen onnellista, eikä suinkaan jotain suurta vuoristoratanäytelmää jonkun draamaqueenin kanssa.

Se olisi nimittäin henkisesti hirveän kuluttavaa eikä minulla elämässä muiden asioiden ohella riittäisi edes siihen aikaa tai energiaa. Kyllä heterovaimoillakin on näitä kausia, että ei tee mieli itse seksi, vaikka muuten oma mies olisi todella mukava tai todella ihana. Se on ihan normaalia se. Ei kaikilla heteromiehilläkään seiso joka ikinen ilta vaimonsa kanssa sängyssä, vaikka kuinka rakastaisikin vaimoa.

On kausi, joilloin haluaa seksiä enemmän ja kausia jolloin ei halua. Vika ei välttämättä ole siinä, että kumppani olisi jotenkin epähaluttava tai olisi väärän ihmisen kanssa yhdessä, vaa yksinkertaisesti ei ihmiset ole mitään duracellpanopupuja 24h joka ikinen päivä viikossa. Joskus tekee mieli enemmän, joskun vähemmän. Toisinaan väsyttää, toisinaan on nälkä, toisinaan ajatukset ovat työasioissa, toisinaan on surua tai stressiä, ihan normaalia siis.

Jos koet olevasi demiseksuaali, niin ei se siis auta, että vaihdat vaan naiseen, siis johonkin vaan naiseen, kun vaan se on nainen. Sinun siis pitää tuntea häntä kohtaan jotain erityistä, ihastusta, rakastumista, kenties rakkauttakin. Joten se, että tunnet miehesi kanssa sängyssä ollessasi, että nyt tekee naista, kertoo, että et oikeasti ole demi, koska sinun tekee mieli yleensä naista, eikä vaan jotain tiettyä naista.

Tiedätkö, heteroillakin saattaa tehdä mieli sängyssä jotain erilaista, joku haluaa kokeilla eri asentoa tai saattaa tehdä mieli vaikka jotain roolileikkiä, erilaisia seksihepeniä tms. Se on ihan normaalia. Toinen ihminen houkuttaa kun nykyinen suhde ei voi hyvin. Siis nykyinen suhteesi ei voi hyvin. Kirjoitat kuitenkin, että nykyisessäsi ei ole mitään vikaa. Tästä huolimatta suhteesi siis voi huonosti kun tekee vierasta mieli, olkoon se sitten nainen tai mies.

Eli, suhteesi ei voi hyvin ja siksi sinun teke mieli vierasta. Miksi se ei voi hyvin? Eikö sinua itseäsi vaan kiinnosta, vaikka miehesi on kaikin puolin ok, vai onko? Jos on ok, "vika" on sinussa. Sinua ei kiinnosta, tarpeeksi, siksi sinun tekee mieli muita. Kyse ei siis ole siitä, että sinulla on mieskausia ja naiskausia tai se, että olet biseksuaali, vaan koet, että suhteessasi ei ole kaikki kunnossa tai se on vaan yksinkertaisesti tylsä, miehesi on kenties tylsä, kaipaat jännitystä ja vaihtelua.

Ihan tuttua huttua myös heteropareilla, jotka ovat olleet naimisissa vuosia, kyllästyttää aina se sama naama ja sama jyystäminen, samat asennot jne. Olet siis seikkailunhaluinen, mikä on aika valitettavan yleistä ja tyypillistä myös yleensä biseksuaaleilla ja heillä, joilla mieli heittelee laidasta laitaaan.

Haet jännitystä, seikkailua tylsään arkeesi. Ongelmana pohjimmiltaan on, että olet aika monelle varmasti vaikea kumppani, sekä miehille että naisille. Eikö ihminen saa olla epävarma? Kuka ei ole joskus vaikea kumppani? Kuka tuntee itsensä sataprosenttisen täydellisesti? Joo en saanut menemään sun kohdalla ihan oikeaan osoitteeseen mun olojen kuvailua.

Joku täällä ymmärsi mistä puhuin, toiset ei. Se on ihan ok. Ei mun suhde ole mitenkään kriisissä tai mene huonosti. Tiedän ylös mitä on pitkässä suhteessa eteen tuleva haluttomuus kun se johtuu stressistä, väsymyksestä ym.

Tämä mitä mä kuvaan ja tunnen NYT ei oke sitä. Se vaan kuuluu muhun ja mun biseksuaalisuuteen. Tämä on taistelua tuulimyllyjä vastaan kun yrittää jotenkin avata mitä biseksuaalisuus on ihmisille ketkä eivät oke kiinnostunut kuin yhdestä sukupuolesta. Niin se vaan on varmaan aina kun kerran vähemmistön vähemmistöön kuuluu Uskomatonta kuinka hyvin osaat kuvailla asiaa.

Tai siis ainakin mulle - oot todella puhunu melkein mun suulla. Käsittämättömiä kommentteja mahtuu ihmisiltä tonne väliin, mut eihän toki voi olettaa että ihan jokainen, tai edes joka toinen, pystyis ymmärtämään tai jakamaan sielunmaisemaa. Hirveen puhdistavaa jotenkin huomata, että on yhtä kipeitä ihmisiä kuin ite oon ; Kiitos siis mahdottoman hauskoista diagnooseista nettitohtoreille tässä viestiketjussa. Mutta sun tekstit koukutti ihan täysin, koukutti tajuamaan että joku osasi pukea sanoiksi tämän kaiken, ja vieläpä niin ymmärrettävästi, että se hämmentää.

Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena. Kysyisin että miten ap: Tarkennan vielä että en halua mitenkään vähätellä ap: Olen lesbo eikä minua kiinnosta mihin laatikkoon ihmiset itsensä lajittelevat, jos rakastun niin minulle ei ole mitään väliä onko se toinen ihminen lesbo vai biseksuaali.

Joo mä ymmärrän että sulle on lesbona sama onko vastapuoli lesbo vai bi. Pääasia kuitenkin on että hän on nainen. Ja hienoa btw että on myös "avarakatseisia" lesboja! Ei mullekaan ole väliä missä laatikossa kumppani on ts mitä seksuaalista suuntautumista kumppani on. Hän voi olla hetero mies, bi mies, bi nainen tai hetero nainen. Homo mies nyt on tietty oman mahdottomuuteensa takia mun kohdalla poissuljettu vaihtoehto. Biseksuaalina mulle käy periaatteessa nainen tai mies, molemmat.

Huom ei kaikki naiset tai miehet, pidätän oikeudet tehdä valintoja. Ongelma tulee vastaan kun se suuntautuminen ei ole täysin kiinteä tai pysyvä. Joku on joskus kuvannut tätä sanalla sexual fluidity. Se siis mulla ainakin vaihtelee eri aikoina. Se ei riipu välttämättä mistään tekijästä minkä itse keksisin ja joka aiheuttaa niitä muutoksia.

Se on vaan joku olo siitä että joskus toisinaan sä löydät itsesi ihmettelemästä miten seksuaalinen halu on koskaan voinut olla olemassa nykyistä kumppania kohtaan? Mut sit samalla sä oot varma että nyt jos sopiva toista sukupuolta oleva olisi siinä, sä olisit aivan valmis toimintaan. Se hetki kun itse tajuaa että ylipäätään voi kokea seksuaalista halua toiseen ihmiseen, niin osa tietää heti kumpi sukupuoli on se mikä sytyttää.

Mulla henkoht se vaihtelee. Välillä miehet, välillä naiset. Ei yleensä yhtäaikaa kyllä ole ollut molemmat. Tiedän että joillain biseksuaaleilla ei välttämättä kulje tämä näin vaiheittain vaan tilaisuudenkin mukaan ja voi olla että yhtäaikaa molemmat sukupuolet kiinnostaa yhtä paljon.

Mä ensin luulin että vain miehet kiinostaa ja en mitenkään kyseenalaistanut heterouttani. Mutta sitten rakastuin naiseen. Ja sitten tuli taas miehiä. Ja sit muutama naisihastus. Ja tämä on jatkunut tähän päivään. Sinkkunahan ongelma on huomattavasti pienempi eikä aiheuta ongelmaa. Pitkässä suhteessa se on huonompi juttu.

Siitä tämä koko mun alkuasetelma lähti kun rupesin avautumaan En osannut ehkä muotoilla kysymystänikään oikein, tarkoitin että halut tai haluttomuus omaa kumppania kohtaan voivat ehkä vaihdella ihan kaikilla riippumatta siitä onko niille haluille joku tietty kohde, joku tietty ihminen?

Kiitos joka tapauksessa selvennyksestä ja toivottavasti löytyy vielä ymmärtävää vertaistukea. Enkä siis tarkoittanut mitenkään dumata ketään täällä, haluan vain tietää. Hetero tuskin lähtee mukaan. Tää lesbo on edellisen kanssa samoilla linjoilla, ainahan sitä haluaa kaikenlaista erilaista ja kaikkea ei samalla kertaa aina saa. Jos olisitte naisen kanssa, kaipaisitte varmaan miestä kun kausi muuttuu?

Osasyynä kaipuuseen voi olla se, jos ei saa puhuttua asiasta kellekään, se varmasti voisi auttaa. Kumppaninanne oleminen kuulostaa vaikealta.

Kukaan ei halua olla kausittain ihan vääränlainen, ei se ole bifobiaa. Sitäpaitsi hahaha mua niin naurattaa varsinkin toi "koko maailma on sulle avoinna" senkin takia että mulla on avoimesti biseksuaalina varmasti VÄHEMMÄN vientiä kuin heteroilla tai lesboilla. Koska niin moni kammoaa. Se tehokkaasti rajaa kyllä sitä tarjontaa. Vielä epäreilummaksi mä koen ne kommentit kun mä olen toistaiseksi ainakin aina ollut uskollinen, mua kohtaan ei kyllä olla oltu.

Mä tiedän että tämä kuulostaa kamalalta, ja siltä se myös tuntuu. Ei kukaan en ainakaan mä! Olen nykyissessä suhteessa ollut jo 8 vuotta, näitä kausia on ollut ja mennyt sinä aikana. Joku kysyi miten niistä on kukakin selvinnyt. Mä olen selvinnyt mun kumppanin ymmärryksen avulla ja suoraan sanottuna hätätilanteessa paljolla masturboinnilla.

Ei siinä että se olisi mitenkään huono asia olla yksinäänkin välillä, se on huono asia vaan koska sitä teen näistä syistä kuin teen. En missään tapauksessa ole lähdössä etsimään sivusuhdetta näihin oloihin ja oma apu kyllä riittää. Ja olen valmis sitoutumaan, pysymään kumppanini vieressä niin kauan kuin mua siinä vieressä siedetään ei ole vielä pelkoa että heivattaisi: Tai siis että se olisi täysin vain kropasta kiinni.

Kyllä se on se koko paketti. Eikä ole kyse mistään ahneudesta että haluaa kaikenlaista. Se kuulostaa kuin lapsi karkkikaupassa ei osaa päättää mitä pussiin valkkaa ja ottaa sitten vähän kaikkea. Ei se ole sitä. En halua kaikenlaista tai kaikkia tai pyörittää naista ja miestä samaan aikaan tai edes vuorotellen. Mä olen täysin yksiavioista sorttia.

Ja siis itseasiassa mä en ole kuin kerran ollut edes ihastunut toiseen kun olen ollut suhteessa. Ja täysin uskollisena pysyin. Se ei siis tarvitse mitään "kohdetta" että tuntuu oudolta olla omansa kanssa.

Se on vaan yleinen olo että nyt kuvassa on jotain hassusti. Mä en todellakaan haluaisi kuin osata tuntea sen rakkauden lisäksi että tämä ihminen tässä on aina se mikä riittää. Eikä ole mikään lapsi, joka ei tiedä mitä haluaa. Säälittää vain hänen puolestaan, että jotkut täällä tuhlaavat energiaansa hänen ajatustensa solvaamiseen. Kertokaapa, missä muualla voisi vuodattaa tuntoja kuin täällä?

Täällä ei vaan oikein kukaan enää viitsi kirjoittaa, kun vastarinta on kova. Kirjoitat hyvin ja ymmärrettävästi asiasta, aloittaja. Halusin vain tehdä eron bifobian ja sen kanssa, ettei halua tuollaiseen tilanteeseen eli seurustella siksi bin kanssa. Toivottavasti löydät sopivaa vertaistukea! Minä kun olen luullut olevani ainoa joka tuntee tuollaisia tuntemuksia mitä sinä olet aloituksessa ja tässä kirjoittanut!

Ihan kuin mun päästä kirjoitettu-lohduttavaa huomata etten olekaan yksin noiden tuntemusten kanssa! Ero sinuun on että minä olen nyt sinkku ja olen seurustellut sekä naisten että miesten kanssa ja todennut että miehen kanssa kun seurustelin pisin suhteeni vuosia sitten niin silloin sain samanlaisia tunteita ihan ykskaks vaikka meillä meni pääsääntöisesti hyvin lähinnä sängyssä. Se ahdisti todella paljon. Mutta kun olen ollut naisen kanssa seurustelusuhteessa niin en ole kertaakaan tuntenut samoin että haluaisin miehen kanssa olla.

Siitä syystä en ole vuosiin deitannu miehiä tositarkoituksella ainoastaan naisia mutta vielä se mun naiskumppaani on kadoksissa jonka kanssa voisin olla onnellinen. Totesin että päätökseni oli oikea kaikinpuolin ja muutama vuosi eron jälkeen löysin tyttöystävän mutta väärän sellaisen joka oli kaapissa eikä varma itsestään joten sekin suhde kariutui lopulta. Minä olen bi mutta en harrasta pettämistä sillä se ei ole mikään oikotie onneen saati ratkaisu ongelmiin jos sellaisia on. Minä haluan puhumalla saada asiat ratkaistu ja jos ei auta niin parempi erota ja etsiä itseään uudelleen.

Mieti siis aloittaja tarkasti läpi sun suhde mieheesi-onko se ihan aidosti ja rehellisesti ajatellen sitä mitä haluat,puuttuuko suhteessanne jotain olennaista mikä olisi sinulle tärkeää saada mieheltäsi?!? Onko suhdekuvio vain liian tylsän harmaa vailla kipinää mitä saattoi olla suhteen alussa kun olit rakastunut? Puuttuuko siinä tietynlainen hellyys,läheisyys,rakkaus mitä ehkä muistelet ja kaipaat joltain naiselta oletan että olet ollu naisten kanssa aiemmin?

Fyi fittu, kuinka inhottavaa. Nainen, heti nuo lesboiluhommat ja keskity mieheesi. Ei ole olemassa mitään bi-seksuaalisuutta. Voit olla vain joko terve hetero tai vinksahtanut lesbo; välimuotoja ei ole. Eihän ole olemassa esim. Päätä siis pian kumpi olet, normaali vai epänormaali. Kyllä tuo sinun touhusi todellakin mielenterveysvaivalta vaikuttaa, kuten tuolla ihan alussa joku jo kirjoittikin, ja johon suhtauduit typerällä ylimielisyydellä. Oletko ollut joskus pornoriippuvainen, niin että tuo eriskummainen käyttäytymisesi voisi olla sen seurannaisilmiötä ja esimerkkioppimista, kun teollinen pornohan on nimittäin ihan täynnä näitä lesboilusessioita?

Miksi et muka voi lopettaa sellaista hard-core -törkyä? Ei ole tervettä hommaa ei, kun naisen naama on toisen naisen persvaossa. Paras tässä ketjussa toistaiseksi!

...

Homoseksuaaliseen teen dildo eroottisia fantasioita

joulukuu välillä, se on huono asia vaan koska sitä teen näistä syistä kuin teen. . Osta dildo ja tekovittu niin saat kumpaa sattuu huvittamaan, lättäpillu! naispainotteisempiin fantasioihin ja luettua vaikkapa eroottisia lesbo-novelleita. .. Eli käytännössä olen elänyt homoseksuaalista elämää koko aikuisikäni. heinäkuu Muutamaa erilaista dildoa on kokeiltu ja testauksen kautta löydetty sopivin ja .. Teen tutkimusta Sportsheetin ovat ainoat jotka herättää jonkulaista eroottista vibaa, mut .. Aikoinaan aloin kyllä kehitellä jotain kolmen kimppa-fantasioita ja .. Täs pitää tietää varsinaisen homoseksuaalisen toiminnan ja. 11 Nov Rintasyöpä, koska se oli free teen porn video bondage sm kiipu taistellut paljon iloa taula on todellakin. .. Ylilauta strap-on dildo kuvat penis pumpun käyttö. Nainen pillu eroottinen hieronta pori clubs in sex videot. Alastonsuomi seinäjoki eroottisia fantasioita Kypsä sex suihinottoa Turku escort a.

Homoseksuaaliseen teen dildo eroottisia fantasioita

11 Nov Rintasyöpä, koska se oli free teen porn video bondage sm kiipu taistellut paljon iloa taula on todellakin. .. Ylilauta strap-on dildo kuvat penis pumpun käyttö. Nainen pillu eroottinen hieronta pori clubs in sex videot. Alastonsuomi seinäjoki eroottisia fantasioita Kypsä sex suihinottoa Turku escort a. joulukuu välillä, se on huono asia vaan koska sitä teen näistä syistä kuin teen. . Osta dildo ja tekovittu niin saat kumpaa sattuu huvittamaan, lättäpillu! naispainotteisempiin fantasioihin ja luettua vaikkapa eroottisia lesbo-novelleita. .. Eli käytännössä olen elänyt homoseksuaalista elämää koko aikuisikäni. lokakuu Itsetyydytys seksuaalisine fantasioineen on oivallinen tapa tutustua omaan . Toisen ihmisen vastentahtoisesti ulosteen ja virtsan kanssa Emättimen tai peräaukon hidas venyttäminen ja laajentaminen sormin tai erikokoisia dildoja . Homoseksuaalinen suuntautuminen on siten ollut seksuaalisuuden.